SPECIĀLO, LIELGABARĪTA UN PROJEKTA KRAVU PIEGĀDE

Uzņēmums “A&A Logistic” veic projekta, jebkura veida smago un negabarīta kravu pārvadājumus starp Eiropas valstīm, Krieviju, kā arī Centrālāzijas valstīm.
Lai nodrošinātu speciālo un projekta kravu pārvadājumus:
• tiek noteikti nepieciešamie transporta veidi un nepieciešamais iekraušanai u.c. aprīkojums,
• tiek noteikts optimālākais piegādes maršruts,
• ir iegūtas visas nepieciešamās atļaujas,
• visi nepieciešamie pavaddokumenti ir sagatavoti un noformēti,
• ja nepieciešams, tiek izstrādātas visas nepieciešamās muitas procedūras,
• tiek nodrošināta pastāvīga kravas izsekošana.

Kontakti:
+371 2001 9965
secretary@aalogistic.eu