A&A Logistic un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru

SIA “A&A Logistic” ir noslēdzis līgumu Nr. SKV-L-2016/90 no 21.04.2016. ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Projekta ietvaros SIA “A&A Logistic” piedalās starptautiskajās transporta un loģistikas izstādēs Krievijā, Kazahstānā, Uzbekistānā, kā arī Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūras organizētajās tirdzniecības misijas.